Veelgestelde vragen

Hoe wordt de woning afgewerkt?

De woningen worden opgeleverd inclusief tegelwerk en sanitair. Voor de keuken worden de standaard aansluitpunten aangebracht op de aangegeven posities.

Welke mogelijkheden heb ik om de woning aan te passen?

Voor alle woningtypes zijn standaard een aantal uitbreidingsopties opgenomen. Deze opties en optieprijzen kunt u downloaden op de website. Klik onderstaand op het woningtype van uw keuze:

Verkoopdocumentatie Tussenwoning 4,80 meter

Verkoopdocumentatie Tussenwoning 5,70 meter

Verkoopdocumentatie Hoekwoning

Verkoopdocumentatie Twee-onder-één-kapwoning

Verkoopdocumentatie Vrijstaande woning

Hoe groot zijn de kavels?

De grootte van de kavel verschilt per kavelnummer. De kavelgroottes vindt u terug op de website bij de Kavelkaart en verkoopprijzen en op de prijslijst. Er worden geen vrije bouwkavels in het Hopveld aangeboden.

Hoe zijn de tuinen gelegen t.o.v. de bezonning?

De oriëntatie van de tuinen verschilt per kavelnummer. De tuinoriëntatie vindt u terug op de website bij de Kavelkaart en verkoopprijzen en op de prijslijst.

Worden er erfafscheidingen geplaatst?

Een uitgebreide toelichting op de erfafscheidingen vindt u in de contractbrochure van het woningtype van uw voorkeur. Deze contractbrochure kunt u downloaden op de website. Klik hiervoor onderstaand op het woningtype van uw keuze:

Verkoopdocumentatie Tussenwoning 4,80 meter

Verkoopdocumentatie Tussenwoning 5,70 meter

Verkoopdocumentatie Hoekwoning

Verkoopdocumentatie Twee-onder-één-kapwoning

Verkoopdocumentatie Vrijstaande woning

Worden de woningen gebouwd met politiekeurmerk?

Nee, voor de woningen wordt het certificaat niet aangevraagd. Het hang- en sluitwerk van de woningen voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk.

Worden de tuinen bestraat/aangelegd?

Met uitzondering van het gemeenschappelijk achterpad, wordt er geen bestrating aangelegd in de vorm van opritten, paden en/of terrassen. Iedere koper is vrij om zelf deze bestrating aan te brengen. Wel dient de koper rekening te houden met de reeds aangelegde molsgoten (volgens opgave op tekening) of dient hiervoor een voorziening in het straatwerk op te nemen. Daarnaast dient de koper (volgens opgave op tekening) rekening te houden met het parkeren van 2 auto’s op eigen kavel. De bestrating in het openbaar gebied rondom de kavels wordt aangelegd door de gemeente. De tuinen worden ontdaan van bouwresten en geëgaliseerd met uitkomende gebiedseigen grond.

Is de situatietekening definitief?

De situatietekening is definitief, de kaveloppervlakten zijn circa maten.

Welke garanties krijg ik op de woning?

De woningen worden gebouwd onder de Woningborggarantie. Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

Gaat de bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model koop-/aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.

Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Hoe wordt het openbaar gebied ingericht?

Het openbaar gebied wordt door de gemeente ingericht. Op de situatietekening is de invulling van het openbaar gebied globaal aangegeven met de uitgangspunten zoals wij deze van de gemeente hebben ontvangen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe wordt het gebied ontsloten?

Het plangebied is met de auto bereikbaar vanaf de Lage Engweg die toegang geeft tot de nieuwbouwwijk Smachtenburg.

Wanneer wordt er gestart met de bouw?

De bouw van de woningen gaat van start, zodra er 13 van de 18 woningen zijn verkocht. Bij een vlotte verkoop is de verwachting dat de bouw start aan het einde van het eerste kwartaal/begin tweede kwartaal van 2022.

Wanneer worden de woningen ongeveer opgeleverd?

Bij een start bouw eind eerste kwartaal/begin tweede kwartaal van 2022, is de verwachting dat de woningen begin 2023 kunnen worden opgeleverd. Dit onder voorbehoud van de bouwvoortgang en het weer.

Wie ontwikkelt het project?

Reinbouw Vastgoed B.V. ontwikkelt het project. Voor meer informatie over Reinbouw Vastgoed, zie www.reinbouw.nl

Wie gaat het project bouwen?

Reinbouw B.V. uit Dieren. Voor meer informatie over Reinbouw, zie www.reinbouw.nl

Wie levert de keukens?

In de woning is in de basis geen keuken opgenomen. In het keuzetraject kunt u ervoor kiezen om een keuken volgens uw eigen wens bij de projectshowroom Voortman Keukens Apeldoorn samen te stellen. U kunt ook voor een andere keukenleverancier kiezen. Houd er dan wel rekening mee dat er wellicht aansluitpunten aangepast dienen te worden. 

Wie levert de tegels en het sanitair?

De tegels en sanitair worden geleverd door Plieger Arnhem. U wordt uitgenodigd voor een bezoek aan de showroom van Plieger waar u de badkamer naar eigen keuze kunt laten aanpassen. Mocht u hier om wat voor reden ook niet kunnen slagen, dan kunt u kiezen voor casco oplevering. Hierbij kunt u de badkamer en toiletruimte na oplevering inrichten en uitvoeren naar keuze.

Krijgen de woningen nog een gasaansluiting ?

Nee, alle nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig zonder gasaansluiting. Verwarming van de woning én het warm tapwater vindt plaats met behulp van een warmtepomp. 

De woningen worden Energieneutraal opgeleverd, wat betekent dit ?

De woning is energie neutraal en volledig elektrisch uitgevoerd zonder gasaansluiting. Energieneutraal wil zeggen dat de woning net zoveel energie opwekt als dat de woning gebruikt voor verwarmen, koelen, ventileren, verlichting en warmtapwater voor een gemiddeld gezin in normale omstandigheden. Het verbruik van uw eigen apparatuur welke niet aan de woning is gebonden zoals tv, keukenapparatuur, wasmachine, droger, koffiezetautomaat, aquarium, opladers etc., vallen hier niet onder.

Zijn de woningen voorzien van PV-panelen?

De woningen worden standaard voorzien van PV-panelen (zonnepanelen). Het aantal PV-panelen is afhankelijk van de energieprestatieberekening van de woning en zijn weergegeven in de contractbrochure. Een PV-paneel is een paneel dat zonlicht omzet in elektriciteit. De opgewekte energie wordt geleverd voor het stroomverbruik in de woning. Overige stroom wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. De opbrengst van de PV-panelen is afhankelijk van het aantal panelen, het vermogen per paneel en de oriëntatie ten opzichte van het zuiden en uiteraard van het aantal zonuren. Bij meerdere kavels is het mogelijk om via de optielijst het pakket aan PV panelen uit te breiden.

Kan ik een aansluiting krijgen voor een de elektrische auto?

Voor degene die een aansluiting wensen voor het laden en ontladen van een elektrische of hybride auto bieden wij de mogelijkheid om bouwkundig een loze leiding van de meterkast naar een positie naar keuze in de voor- of zijgevel te verwerken. Vanwege de specifieke eisen van de aansluiting zelf dient u voor de stekker, bedrading en aansluiting in de meterkast zelf met een leverancier contact op te nemen.

Kan ik al bouwkundige (detail-)tekeningen of EPC-berekening ontvangen van mijn woning?

Gedurende het bouwproces verstrekken wij geen tekenwerk of documentatie van de woning anders dan de reeds gepubliceerde of de door ons of de makelaar verstrekte verkoopstukken van de woning. Bij de oplevering van uw woning ontvangt u digitaal diverse (revisie-)stukken van uw woning. Dit zijn diverse technische tekeningen ten behoeve van installaties, diverse handleidingen over gebruik en onderhoud van onderdelen en installaties in uw woning.

Wat houdt meer- en minderwerk precies in?

Bij een nieuwbouwwoning komt vaak nog het meerwerk kijken. Meer- en minderwerk is eigenlijk alles dat u anders of aanvullend wenst dan op de bouwtekeningen staat aangegeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een uitbouw,  andere keuken, badkamer en vloer. Wij bieden u vele keuzemogelijkheden aan om de woning helemaal naar eigen wens te maken. Deze keuzemogelijkheden staan beschreven in de koperskeuzelijst. Indien u tot koop bent overgegaan van een nieuwbouwwoning, worden de keuzes vastgelegd tijdens een gesprek met onze woonadviseur.

Wat zijn de voordelen van het kopen van een nieuwbouwwoning?

– Lagere energierekening. Nieuwbouwwoningen zijn goed geïsoleerd. Hierdoor bespaart u op energiekosten: u bent al snel € 800,- per jaar goedkoper uit dan bij een bestaande woning;
– Lage onderhoudskosten. Omdat alles gloednieuw is, heeft u lage onderhoudskosten;
– Duurzaamheid. Een nieuwbouwwoning heeft door de goede isolatie minimaal energielabel A en wordt duurzaam verwarmd. Hierdoor is de woning toekomstbestendig en is de CO2-uitstoot laag;
– Waardevast. Een nieuwbouwwoning is een goede investering voor de toekomst, waarbij op de lange termijn de waarde vaak toeneemt;
– Veel keuzevrijheid. U kunt alles naar eigen smaak kiezen: zoals bijvoorbeeld de keuken en badkamer, of zelfs een aanbouw en de inrichting van uw tuin.