• Inkomensgrens 

Voor de aankoop van de Tussenwoning 4,80 meter in Hof Smachtenburg geldt een inkomensgrens. Kopers van dit woningtype mogen op het moment van de inschrijfprocedure een maximaal gezamenlijk huishoudinkomen van € 50.000,- bruto per jaar hebben 

 

 • Instandhouding starterswoning en zelfbewoning 

De koper is verplicht de starterswoning (Tussenwoning 4,80 meter) zelf (met eventuele gezinsleden) te bewonen. Verhuren van de woning is niet toegestaan. Op deze voorwaarde geldt een kettingbeding voor een periode van tien jaar. Dit houdt in dat als de koper de woning weer verkoopt binnen deze periode, deze verplichting doorlegt aan de volgende kopers. Voor het niet naleven van deze verplichting voor zelfbewoning en instandhouding van de starterswoning staat een boete van € 25.000,- te betalen aan de gemeente Ede.  

 

 • Te betalen vergoeding verkoop sociale koopwoning 

Bij de aankoop van de starterswoning (Tussenwoning 4,80 meter) in Hof Smachtenburg geldt gedurende tien jaar een “vergoeding” voor bepaling sociale koop. Als de koper van de starterswoning (type A) de woning binnen een periode van tien jaar na overdracht van de notariële akte weer verkoopt, dan dient hij/zij hiervoor een vergoeding te betalen aan de gemeente Ede. Deze bepaling komt te vervallen bij overlijden van koper of één van zijn gezinsleden, verkoop op grond machtiging rechter, executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers of schriftelijke ontheffing door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede. 

 

Deze “vergoeding” geldt gedurende tien jaar en kent de volgende afbouwregeling: 

 • Bij verkoop in 1e jaar na overdracht van notariële akte: € 27.000,- 
 • Bij verkoop in 2e jaar na overdracht van notariële akte: € 24.000,- 
 • Bij verkoop in 3e jaar na overdracht van notariële akte: € 21.000,- 
 • Bij verkoop in 4e jaar na overdracht van notariële akte: € 18.000,- 
 • Bij verkoop in 5e jaar na overdracht van notariële akte: € 15.000,- 
 • Bij verkoop in 6e jaar na overdracht van notariële akte: € 12.000,- 
 • Bij verkoop in 7e jaar na overdracht van notariële akte: € 9.000,- 
 • Bij verkoop in 8e jaar na overdracht van notariële akte: € 6.000,- 
 • Bij verkoop in 9e jaar na overdracht van notariële akte: € 3.000,-